Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 18
4

Thưa cha , con có người yêu là người ngoài công giáo .Nay chúng con muốn kết hôn và đã được hai bên gia đình đồng thuận . Tuy nhiên do bạn con là con trai một nên gia đình người yêu không cho theo đạo . Xin Cha cho chúng con hỏi thủ tục xin học lớp giáo lý hôn nhân và cách thức xin làm phép chuẩn .Con xin chân thành cảm ơn Cha
love_paradise156@

 

Đáp:

Việc kết hôn giữa một người Công giáo với một người chưa chịu phép Rửa tội là điều luật Giáo Hội ngăn cấm. Tuy nhiên, nếu hai anh chị thật tình yêu thương nhau, và người bên Công giáo bảo đảm đức tin của mình thì có thể xin phép chuẩn nơi Toà Giám Mục. Trong trường hợp này, nên trình bày với Cha Xứ trước khi đăng ký học giáo lý hôn nhân. Nếu Cha Xứ xét rằng có hy vọng nhận được phép chuẩn, ngài có thể cho anh chị học giáo lý hôn nhân. Dù bên ngoài Công giáo không muốn trở lại cũng phải được giáo huấn cho biết và chấp nhận những giáo lý về hôn nhân Công giáo như: mục đích hôn nhân, những đặc tính cốt yếu của hôn nhân (tính duy nhất - một vợ một chồng, và sự bất khả phân ly).


GHI CÂU HỎI