Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 18
3
Cộng đồng Giáo Hội đối xử thế nào với những người kết hôn ngoài Giáo Hội nhưng vẫn muốn được chia sẻ việc thờ phượng?
T.Thanh Tung
 

Đáp:

Để trả lời vấn nạn này, chúng tôi xin trích lời giáo huấn của Giáo Hội trong văn kiện của Bộ Đức Tin gửi cho các Giám Mục Công Giáo liên quan tới việc Rước Lễ của những tín hữu đã ly dị và tái hôn: "Những tín hữu sống chung với nhau như thể vợ chồng, chứ không phải là vợ chồng thật, không thể rước lễ. Họ có thể nghĩ rằng họ có thể rước lễ chăng? Vì tầm quan trọng của vấn đề và vì lợi ích thiêng liêng cho họ cũng như vì ích lợi chung của Giáo Hội, các chủ chăn và các vị giải tội có trọng trách khuyên những người này rằng phán đoán lương tâm của họ như thế công khai ngược với giáo huấn của Giáo Hội. Các chủ chăn khi giảng dạy cũng buộc nhắc nhở các tín hữu thuộc quyền mình về giáo huấn này.

Điều này không có nghĩa là Giáo Hội không hiểu hoàn cảnh của những tín hữu này, hơn nữa vì những tín hữu này không bị tách biệt khỏi Giáo Hội hiệp thông. Giáo Hội vẫn quan tâm để đồng hành với họ trong mục vụ và kêu gọi họ chia sẻ đời sống của Giáo Hội trong chiều kích thích thuận với bản tính của luật thần linh, luật mà Giáo Hội không có thẩm quyền chước chuẩn. Đàng khác, điều cần thiết là phải hướng dẫn các tín hữu này để họ đừng nghĩ rằng việc họ hiệp thông với đời sống Giáo Hội chỉ hệ tại hoàn toàn vào việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Các tín hữu nên được giúp đỡ để đào sâu sự hiểu biết của họ về giá trị của việc thông hiệp hy tế của Chúa Kitô trong Thánh Lễ, trong sự hiệp thông thiêng liêng, trong kinh nguyện, trong sự suy gẫm Lời Chúa, và trong những việc bác ái và công bình" (n. 6)


GHI CÂU HỎI