Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 182
Thưa Cha, trong mỗi lần kiệu Thánh Thể con thường thấy có nghi thức tung hoa. Vậy thưa Cha tung hoa có ý nghĩa gì? Có liên quan gì đến văn hóa Việt Nam không? Con cám ơn Cha.
Vũ t. Lan Hương
 

Đáp:

Việc tung hoa trong khi kiệu Thánh Thể không phải là một việc sùng mộ của riêng người tín hữu Việt Nam, nhưng trong các nước Âu Châu, trong khi rước Thánh Thể, đặc biệt trong Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, quen gọi là Corpus Christi, thường có các em nhỏ đi trước Thánh Thể và tung những cánh hoa tươi lên trước Mình Thánh Chúa trong Mặt Nhật do vị linh mục chủ sự cung kinh cầm giữ. Đọc truyện Một Tâm Hồn, cuốn tự thuật của Thánh Nữ Therese thành Lisieux, ta thấy Thánh Nữ khi còn nhỏ đã từng được tung hoa như vậy và luôn muốn cho những cánh hoa chạm vào Mặt Nhật trước khi rơi xuống đất.

Việc tung hoa này có ý nghĩa bày tỏ lòng quí mến, tình yêu và sự vui mừng trước sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, Ngôi Lời Nhập Thể, trong Bí Tích Thánh Thể. Đây không phải là một thực hành độc đáo riêng của Giáo Hội Việt Nam vì nhiều nơi trên thế giới vẫn có nghi thức tung hoa kiểu này.


GHI CÂU HỎI