Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 181

Khi một người thành tâm đi theo con đường Tu, nhưng cậu Bé lỡ thi RỚT tốt nghiệp, chủng viện có cách nào giúp cậu bé có tâm hồn phục vụ sốt sắng hơn không? Cậu ta cũng muốn làm Linh Mục nhưng mà BẰNG TỐT NGHIỆP không có, như thế không biết có Dòng, hay Chủng Viện nào nhận cậu ta đi phục vụ không ạ?
Tran Q. Tien

 

Đáp:

Các chủng viện và dòng tu đều có những thể lệ và điều kiện riêng, căn cứ vào đó để thu nhận các ứng sinh gia nhập chương trình đào tạo. Chúng tôi không có câu trả lời chung được. Tốt nhất là nên đến trực tiếp những chủng viện hay hội dòng mà cậu bé muốn gia nhập để tìm hiểu cho chính xác hơn.

Để một ứng sinh có thể được thụ huấn hữu hiệu, đòi hỏi ứng sinh ấy phải có một khả năng về trí năng xứng hợp. Theo chúng tôi biết, các chủng viện hay dòng đều đòi hỏi một lực học tối thiểu là tốt nghiệp trung học. Rất có thể có những trường hợp đặc biệt ngoại lệ khác chúng tôi không được rõ.


GHI CÂU HỎI