Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 180
Thưa Cha , Lịch sử việc cung nghinh Thánh Thể ngày thứ Năm tuần Thánh và lịch sử, ý nghĩa của viếng Thánh Thể (Chầu riêng ) và cơ sở mạc khải của điều này? Con xin Cảm ơn Cha.
Têrêxa. T. Tuyen
 

Đáp:

Việc cung nghinh Thánh Thể từ bàn thờ chính sang bàn thờ tạm (the altar of repose) là một nghi thức đã được thành hình qua nhiều thế kỷ có thể ảnh hưởng bởi việc cung nghinh trọng thể Thánh Thể Chúa Kitô trong Lễ Mình Thánh Chúa. Lễ này đã có một lịch sử lâu năm, có thể từ thế kỷ 13 và việc Kiệu Thánh Thể trọng thể có thể đã có từ thế kỷ 14.

Còn việc viếng Mình Thánh hay Viếng Thánh Thể đã thực hành từ đường tu đức đan viện từ thời Trung Cổ. Từ thế kỷ 13, luật các đan nữ đã có luật viếng Chúa ngay từ khi bắt đầu một ngày sống. Nếu muốn tìm cơ sở của mạc khải về những việc này thì phải trở lại tất cả những đoạn Thánh Kinh liên quan đến Phép Thánh Thể. Vì chúng ta tin tưởng vào sự hiện diện thực sự một cách bí tích trong Thánh Thể thì những hình thức tỏ bày lòng sùng bái, tôn thờ và tương quan với Bánh Thánh và Rượu Thánh tức là Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô thì chắc chắn là điều hợp lý tất nhiên. Từ trong Cựu Ước đã có những hình ảnh tiên báo về sự hiện diện Bí Tích kỳ diệu này trong cuộc xuất hành như Hòm Bia Giao Ước, Lều gặp gỡ, Đền Thờ Giêrusalem...

Trong tông thơ "Mane nobiscum Domine" Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khuyến khích những người Công Giáo hãy tham gia những cuộc cung nghinh Thánh Thể như là một cuộc tuyên xưng đức tin công khai vào việc Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể.


GHI CÂU HỎI