Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 18:
 

Thưa Cha, Con có thắc mac về việc đồng tế lễ an tang. Bình thường theo con biết, chi có Cha mẹ của tu sĩ mới được đồng tế. Nhưng ở một vài nơi ân nhân của nhà xứ, anh chị của tu sĩ cũng được đồng tế lễ an táng. Vậy xin Cha giải thích giúp con vì có người hỏi mà con không biết trả lời. Xin chân thành cám ơn Cha,
Hương Trầm


 
 
Đáp:
 

Chị Trầm Hương thân mến. Theo chỗ chúng tôi biết, ở Việt Nam, Hội Đồng Giám Mục  ưu ái dành cho các ông bà cố có con là Linh Mục hay Tu Sĩ khi qua đời, được các Linh Mục đến đồng tế trong Thánh Lễ An Táng.  Tuy nhiên cũng có trường hợp không phải là ông bà cố nhưng cũng được đặc ân này vì gia đình hay cha xứ đã xin phép riêng nơi Đức Giám Mục sở tại.


GHI CÂU HỎI