Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 179
Thưa Cha! Thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng con người được tiến hóa từ khỉ (vượn) mà ra, con người cũng như các sinh vật đều tiến hóa từ hàng triệu năm trước đây. Với những dẫn chứng khoa học hùng hồn, thuyết này đã làm lung lay biết bao nhiêu người đã tin rằng Thiên Chúa tạo ra Adam và Eva là tổ tiên loài người. Vậy xin Cha có những lập luận, dẫn chứng để phản lại thuyết tiến hóa hoặc chứng minh sự sáng tạo tuyệt vời, vô biên của Thiên Chúa (hoặc chứng minh tiến hóa là ý định của Thiên Chúa nhưng con người là do Chúa tạo ra chứ không phải từ khỉ mà ra) nhẳm giúp mọi người vững lòng tin vào Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật. Xin chân thành cảm ơn Cha.
Trần T. Hiếu
 

Đáp:

Thuyết tiến hóa là gì? Là một lý thuyết "chủ trương rằng mọi sự hoặc đã từng hay đang ở trong tình trạng phát triển tất yếu. Theo thuyết tiến hóa duy vật, vật chất không được tạo dựng nhưng có từ đời đời, và từ đó nẩy sinh ra mọi sinh vật, thực vật, động vật, con người với linh hồn và xác qua một quá trình tiến hóa tự nhiên. Quan niệm này trái với mạc khải của Kitô giáo. Thuyết tiến hóa hữu thần có thể phù hợp với Kitô giáo, nếu biết giả thiết phải có sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa đối với thân xác con người và linh hồn mỗi người được tạo dựng riêng biệt" (John A. Hardon, SJ, Từ Điển Công Giáo Phổ Thông, tập II, p. 294).

Thuyết tiến hóa mới chỉ là một giả thuyết có nghĩa là còn cần phải có rất nhiều những chứng cớ hỗ trợ thì lý thuyết đó mới có giá trị đáng chấp nhận. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói trong bài huấn từ với Ủy Ban Giáo Hoàng về Khoa Học ngày 22 tháng 10 năm 1996: "Sự hữu hiệu của một lý thuyết lệ thuộc vào việc nó có thể kiểm chứng được hay không; nó được trắc nghiệm cách bền bỉ đối diện với sự kiện; khi nào nó không giải thích được sự kiện, nó cho thấy sự giới hạn và không thích hợp. Nó phải được suy nghĩ lại." Đức Thánh Cha còn lưu ý rằng không phải chỉ một Thuyết Tiến Hóa mà nhiều (vài ba) thuyết tiến hóa. Do đó có nhiều giải thích khác nhau tùy theo triết lý đứng đàng sau những giải thích ấy.

Sau hơn một thế kỷ sau khi Charles Darwin xuất bản cuốn "The Origin of the Species" Tiến Hóa vẫn chỉ là một giả thuyết chứ chưa phải là một sự kiện. Chúng ta không chủ trương chống lại một lý thuyết chưa có gì vững vàng. Điều quan trọng là lắng nghe những lời hướng dẫn của Giáo Hội về vấn đề này.

Đức Thánh Cha Beneđictô XVI khi được hỏi "Tín hữu Công giáo có được ngờ vực không?.. họ có thể vừa nghiên cứu thuyết Tiến hóa vừa đi nhà thờ? Bởi vì chỉ có một chân lý duy nhất mà thôi, hoặc thế giới được tạo dựng trong vòng sáu ngày, hoặc là nó hình thành sau hàng triệu năm tiến hóa", Ngài đã trả lời:

"Đề tài quí vị nêu ra về Darwin, sự tạo dựng vũ trụ, thuyết tiến hóa là đề tài của một cuộc bàn luận cho đến nay và với phương tiện ta hiện có vẫn là câu truyện chưa có kết thúc. Vấn đề tạo dựng trong sáu ngày không phải là điểm lấn cấn cái nan giải giữa khoa học hiện đại về việc hình thành vũ trụ và chuyện đức tin. Bởi vì trình thuật Thánh Kinh chỉ mang tính thần học, chứ không nhằm kể lại lịch sử cấu tạo vũ trụ. Kinh Thánh Cựu Ước cũng có những trình thuật khác về tạo dựng. Những câu truyện tạo dựng trong sách Gióp và sách Khôn Ngoan cũng cho thấy tín hữu thời đó đâu có nghĩ là tiến trình tạo dựng được ghi lại rõ ràng như những tấm hình chụp. Những hình ảnh Thánh Kinh đó chỉ muốn cho ta thấy một điều cơ bản: vũ trụ này hình thành do quyền năng của Chúa và chúng là sản phẩm của Ngài. Còn tiến trình hình thành nó ra sao thì lại là một vấn đề khác. Kinh Thánh hoàn toàn để ngỏ chuyện này. Riêng thuyết tiến hóa, trái lại, còn chất chứa quá nhiều giả thuyết và thường bị trộn lẫn với những triết thuyết thần bí nên còn cần rất nhiều nghiên cứu luận bàn" (Muối cho Đời, p. 32-33).


GHI CÂU HỎI