Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 170

Em có bạn gái năm nay 24 tuổi, bạn trai của người bạn ấy nhỏ tuổi hơn cô ta 2 tuổi và là người ngoại đạo. Bạn trai ấy hứa là sẽ theo đạo nhưng thật lòng cô bạn ấy vẫn không dám tin rằng sẽ thay đổi được người bạn trai đó. Cô bạn em rất muốn hai người nên vợ nên chồng nhưng vẫn sợ anh ấy không giữ đạo được mãi nếu có trở lại. Vậy em muốn hỏi: họ có nên tiếp tục chuyện yêu thương hay nên dừng lại? Và nếu tiếp tục thì bạn em nên làm cách nào để giúp bạn trai ấy hiểu mầu nhiệm về Thiên Chúa?

tran thi thuong

 

Đáp:

Đây không phải là truyện hy hữu nhưng rất thường quen. Nhiều anh chị quen nhau, thương nhau, muốn tiến đến hôn nhân nhưng nhiều khi đã gặp phải vấn đề nan giải là vấn đề khác biệt tôn giáo hay niềm tin. Mối bận tâm của em và bạn gái của em rất chính đáng và hợp lý. Khi đã yêu nhau thì người ta phải hy sinh nhiều và nỗ lực hết sức để có cuộc sống chung, đồng nhất trong hầu hết những lãnh vực có thể được, nhất là vấn đề tôn giáo. Tôn giáo là một vấn đề vô cùng quan trọng vì hiệu quả của nó còn kéo dài, lâu bền dù sự chết cũng không chấm dứt. Vấn đề tôn giáo là vấn đề đi vào lãnh vực vĩnh cửu của con người. Có đạo hay không có đạo không có nghĩa đơn giản là đi lễ hay không đi. Nhưng còn chi phối mọi suy nghĩ, tính toán trong cuộc sống cá nhân cũng như gia đình tập thể.

Vì muốn bảo vệ đức tin cho các phần tử nên luật Giáo Hội đã cấm người Công giáo không được lấy người ngoài Công giáo nếu không có phép hoặc phép chuẩn. Vậy các tín hữu nên nhận thức sự quan trọng của vấn đề tôn giáo liên quan đến đức tin Công giáo của mình. Trong vấn đề tôn giáo cũng như tình cảm, không ai có quyền ép buộc người khác theo đạo trái với ý muốn của họ. Chị nên nhắc cho cô bạn nhớ rằng: Được lợi cả vũ trụ mà thiệt linh hồn thì ích gì?

Nếu họ nhất định tiến tới hôn nhân, điều cần tối thiểu là cả hai, có đạo hay không có đạo, phải dự khóa dự bị hôn nhân và tuân theo các hướng dẫn chuyên môn về vấn đề hôn phối khác đạo. Nếu anh ấy tình nguyện trở lại đạo, nên trình với cha xứ và ngài sẽ cho dự các lớp giáo lý dự tòng trong giáo xứ.


GHI CÂU HỎI