Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 174

Thưa Cha, xin Cha cho con hỏi: Con cưới chồng con và có được với nhau được hai đứa con. Chồng con đã theo đạo và nay đã ly dị với con và đi lấy vợ khác rồi. Vậy thưa Cha, việc chồng con theo đạo như vậy con có tội gì không? Xin cám ơn Cha.

ANNA THKMNH

 

Đáp:

Việc theo đạo là một quyết định tự do của một người trưởng thành. Tôi nghĩ rằng chồng của chị đã ý thức khi xin trở lại đạo. Còn bây giờ, nếu anh không giữ đạo nữa thì điều đó tùy thuộc vào quyết định của anh ta, chính anh là người chịu trách nhiệm. Nếu trong thời gian anh chưa trở lại đạo, chị không làm gì ép buộc một cách bất công thì chị chẳng có lỗi gì về vấn đề này.


GHI CÂU HỎI