Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 17
3
 

Đức Mẹ lên trời cả hồn và xác, có thật không Cha? Kể cho con nghe được không, thưa Cha?

TC Huynh

 

Đáp:

Chân lý Đức Trinh Nữ Maria được lên trời cả hồn lẫn xác không phải là chân lý về khoa học nhưng là chân lý Đức Tin đã được Giáo Hội nắm giữ và tuyên tín. Giáo Lý của Giáo Hội dạy rằng: "Trinh Nữ Maria rất thánh, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa cả hồn lẫn xác lên vinh quang trên trời, nơi Mẹ đang được thông phần vào vinh quang của Phục Sinh Con Mẹ, được hưởng sự Phục Sinh trước tất cả các chi thể của Thân Thể Chúa Kitô, Con Mẹ" (GLCG 974). Đức Thánh Cha Piô XII đã tuyên tín: "Chúng Tôi công bố, tuyên xưng và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên trời hiển vinh cả hồn lẫn xác”(Thông Điệp Munificentissimus Deus, Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên bố ngày 01 tháng 11 năm 1950). Điều chúng ta phải tin nhận là Đức Mẹ đã được phục sinh, được vinh thăng cả hồn lẫn xác. Nhưng Mẹ lên trời như thế nào, hiện trạng cụ thể của Mẹ bây giờ làm sao thì không được mạc khải cho chúng ta.


GHI CÂU HỎI