Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 170

 
Xin Cha cho con hỏi, liên quan đến câu hỏi số 71. Ba đạo sĩ đến từ nơi xa thì có phải ngôi sao đã hiện ra cho ba đạo sĩ trước khi Chúa sinh ra rất lâu hay không? Vì họ còn phải lên đường đến Bethlem . Xin cám ơn Cha
Thủy Hà
 

Đáp:

Căn cứ vào những gì được tường thuật trong Thánh Kinh chúng ta không biết rõ được hình dáng, thứ loại ngôi sao, ngôi sao xuất hiện như thế nào và khi nào. Hơn nữa, Thánh Kinh là Bộ Sách qua đó Lời Chúa được mạc khải cho ta về những chân lý tôn giáo chứ không phải là sách giáo khoa về khoa học, dù thiên văn hay toán học, địa lý hay lịch sử, chính trị hay xã hội. Vậy chúng ta hãy đọc Thánh Kinh trong tinh thần cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi dẫn cho ta những chân lý đức tin, những chân lý tôn giáo để giúp chúng ta đạt tới phần rỗi.


GHI CÂU HỎI