Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 17:
 
Kính thưa Cha, con kính chúc Cha nhiều ơn Chúa. thưa Cha, con có một câu hỏi xin Cha giúp con, đó là hai vợ chồng phật giáo, nay muốn xin được rửa tội để gia nhập đạo công giáo, vậy sau khi rửa tội thì hai vợ chồng này có phải làm phép hôn phối lại không, hay phải chịu phép bù.. ? con xin cám ơn Cha.
Nguyễn đức Huy 
 
Đáp:
 

Ông Huy quí mến, nếu hai người Phật giáo đã lập gia đình với nhau cách hợp pháp theo xã hội khi cả hai người cùng muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo thì không cần phải cưới lại, nghĩa là không cần phải làm phép giao hay cưới nào khác mà tự động phép hôn phối của họ sẽ được nâng lên Bí Tích Hôn Nhân. Còn nếu chỉ một người trở lại thì cũng không cần phải làm phép cưới nào khác, nhưng phép hôn phối của họ chưa có thể được coi là Bí Tích.  


GHI CÂU HỎI