Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 169

 
Thưa cha, xin cha giải đáp giùm con một số vấn đề. Việc dùng tay sờ bộ phận sinh dục của người khác phái có phải là tội không? Cái đó có được xếp vào tội quan hệ tình dục trước hôn nhân không?
Cô gái đau khổ
 

Đáp:

Việc sờ mó những nơi kín của mình hay của người khác với chủ ý thoả mãn tình dục ngoài quan hệ hôn nhân thì luôn là điều sai trái, một hành vi hỗn loạn về luân lý. Nói cách khách quan, đó là một tội lỗi, vi phạm giới răn thứ sáu trong Thập Giới. Còn về tính cách nặng nề của nó còn tùy thuộc chủ thể, sự hiểu biết, lòng muốn và những hoàn cảnh liên quan nữa.

Nói về "quan hệ tình dục" thì nó khá mung lung. Nếu mới chỉ động chạm thôi thì chưa có thể hiểu là sự giao hợp trước hôn nhân được.


GHI CÂU HỎI