Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 168

 
Xin cha trả lời giúp con câu hỏi: Chúng con bán ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ, các Thánh... Có người đã mua tượng và nhờ chúng con xin làm phép. Khi mang về nhà, vì một lý do nào đó, họ mang gửi trả lại tượng này. Mặc dù tượng đã làm phép, nếu có để lại chúng con cũng không dùng tới. Vậy chúng con có được phép bán tượng đã làm phép này không? Nếu bán, chúng con có phạm tội gì không? Con rất mong câu trả lời của Quí Cha. Con cám ơn Quí Cha rất nhiều.
M. Kim Giang
 

Đáp:

Một tượng sau khi đã được làm phép vẫn có thể bán lại cho người khác. Điều quan trọng là không được đòi hỏi giá cao hơn vì lý do đã làm phép. Nếu làm như vậy là có tính cách "mại thánh", bán "phép lành", đó là điều không chấp nhận được.


GHI CÂU HỎI