Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 167

 
Thưa Cha con có một đứa con 7 tuổi chưa đến tuổi xưng tội rước Lễ lần đầu. Nhưng con muốn cho cháu đi xưng tội vì cháu thường hay nóng giận và bực bội với mấy anh của cháu. Con không biết vì chưa đến tuổi xưng tội con của con có thể xưng tội được không vậy Cha. Xin Cha cho con hay nếu được con đưa cháu đi xưng tội. Xin cám ơn Cha.
Th-Ng.
 

Đáp:

Việc lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải cũng như các Bí Tích khác, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo. Theo qui định của Giáo Luật, mọi tín hữu, sau khi đã đến tuổi khôn, buộc phải xưng kỹ càng các tội trọng ít là mỗi năm một lần (GL 989). Tín hữu cũng được khuyến khích nên xưng cả những tội nhẹ nữa (GL 988 §2). Bổn phận của cha mẹ và cha sở là lo cho các trẻ em dọn mình thích đáng để có thể rước lễ sau khi đã xưng tội (GL 914). Nếu các em đã đến tuổi khôn có thể trình bày với cha sở để ngài có thể chỉ dẫn thủ tục phải chuẩn bị thế nào để có thể lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Thánh Thể.

Thấy các em có một vài những khuyết điểm hay những lời nói, hành động không tốt chúng ta cũng đừng vội kết tội cho các em. Rất có thể các em tuy có khôn nhưng ý thức về luân lý chưa chắc đã đủ để có thể "phạm tội". Tôi tin rằng những sự nóng nảy bực bội đó chưa làm nên tội trọng đâu nên đừng vội vã bắt các em xưng tội khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ.


GHI CÂU HỎI