Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 164

 

Xin cho cho con hỏi! Theo luật của giáo hội thì vợ chồng không được phép dùng bao cao su hoặc thuốc tránh thai để ngừa thai. Vậy vào những ngày không phải là ngày an toàn cho quan hệ vợ chồng ngừa thai theo phương pháp tự nhiên mà vợ chồng muốn quan hệ với nhau thì phải làm thế nào? Con cám ơn cha!
NTC

 

Đáp:

Theo giáo huấn của Giáo Hội trong vấn đề nhạy cảm này, sự tiết dục từng thời kỳ, những phương pháp điều hòa sinh sản dựa trên sự tự chế, hoặc dựa vào những thời gian không thể thụ thai, được coi là phù hợp với những tiêu chuẩn khách quan của luân lý.  Trái lại, phải coi xấu từ bản chất nó bất cứ hành động nào, hoặc trước hoặc đang khi diễn ra hành vi phu phụ, hoặc trong những phát triển tự nhiên của hành vi này sau đó, nhằm làm cho không thể có sự sinh sản (xem GLCG 2370).  Như vậy việc không dùng bao cao su (áo mưa) hoặc thuốc tránh thai đều không được phép dùng dù trong thời gian "an toàn" hay "không an toàn". Giải pháp lành mạnh và vô tội chỉ là "tự chế" trong thời gian không an toàn. Đó là một hy sinh lớn lao mà những người đáp trả ơn gọi sống bậc hôn nhân phải chấp nhận cách quảng đại. Thiên Chúa không thể thua lòng quảng đại của ta.


GHI CÂU HỎI