Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 160

 

Thưa Cha, con đã làm phép chuẩn với chồng con. Hiện nay chồng con chủ động ly hôn với con. Nhưng khi làm phép chuẩn, chồng con có khai ký tên dối trá, anh ấy thoả thuận với con là nếu có con cái thì khi nó 16 tuổi, nó muốn theo đạo nào thì theo, không được bắt ép nó theo đạo từ nhỏ. Tuy nhiên anh ấy vẫn ký giấy để con xin được phép chuẩn. Con xin hỏi, vậy hôn nhân của con với anh ấy có thành sự không? Con có được phép kết hôn với người khác không? Xin Cha giải đáp cho con.
Minh Trang
 

 

Đáp:

Người Công giáo không thể lấy người ngoại giáo chưa rửa tội nếu không có phép chuẩn. Vì anh chồng của chị là người chưa rửa tội nên muốn hôn nhân thành sự thì cần thiết phải xin phép chuẩn. Để ban phép chuẩn thì đòi bên Công giáo phải hứa tránh xa mọi nguy cơ làm tổn thất đức tin và hứa sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công giáo; vào lúc thuận lợi phải cho bên kia (bên không có đạo) biết lời hứa này (xem GL 1125). Nếu chị đã xin được phép chuẩn thì hôn phối của chị với anh ấy là thành sự và do đó không được ly dị. Chị không được phép lấy người khác, trừ khi toà án Giáo Hội tuyên bố cuộc hôn phối của chị không thành vì một lý do nào đó. Căn cứ vào những gì chị chia sẻ thì chưa đủ lý do để kết luận hôn nhân cũ bất thành.


GHI CÂU HỎI