Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 16:
 
Thưa Cha, con đã lập gia đình với một phụ nữ ngọai đạo và chưa làm phép cưới. Bây giờ cô ấy muốn trở thành Kitô hữu và muốn được giải tội thì cô ấy phải làm sao, cũng như chúng cần cần gì để được hợp thức hóa hôn nhân. Xin cám ơn Cha.
Hùng Vũ
 
 
Đáp:
 
Ông Hùng Vũ thân mến, cám ơn Ông vì đã chia sẻ những thắc mắc của Ông. Vấn đề của Ông là phải giải quyết việc hôn nhân của Ông. Hiện tại, Ông đang sống trong tình trạng bất hợp pháp, tức là đang ở với một người không phải vợ của Ông vì chưa có phép cưới hợp pháp đạo. Nếu người phụ nữ mà ông chung sống với có ý muốn gia nhập đạo Công Giáo thì rất quí hóa và thuận lợi. Ông nên trình vụ việc với Cha Xứ của Ông và chắc chắn Ngài sẽ giúp Ông những thủ tục phải tuân hành để có thể hợp thức hóa. Chúc Ông sớm lo cho việc quan trọng này được giải quyết tốt đẹp.   

GHI CÂU HỎI