Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 159

 

Kính chào Cha! thưa cha con có anh bạn gặp trường hợp như vầy: nhà anh ấy bị trộm cạy cửa vào nhà, tên trộm ấy đã rình nhà anh ấy nhiều lần rồi lần này hắn đã vào được anh ấy biết được và đóng cửa lại đánh cho tên trộm một trận, tên trộm lại có mang theo dao, cây đầu tiên anh ấy đánh ngay vào đầu tên trộm một đòn rất nặng sau đó vật nhau một hồi tên trộm thoát được ra ngoài và vài ngày sau đó nghe nói tên trộm đó đã chết vì bị gậy đập vào đầu. Thưa Cha như vậy anh bạn con có tội cố sát hay không? Con chỉ sợ anh ấy áy náy không yên nên nhờ cha giải đáp cho con. Con xin cám ơn Cha rất nhiều.
gianghia1999
 

 

Đáp:

Giới răn Thứ Năm cấm ta không được giết người trực tiếp và cố ý. Giới răn này cũng cấm không được làm gì có ý gây nên cái chết của một người. Tự vệ chính đáng của các cá nhân và xã hội không phải là một ngoại lệ đối với luật cấm giết người. Hành vi tự vệ có thể sinh ra hai hiệu quả: giữ được mạng sống mình, và giết chết kẻ tấn công mình. Người ta chỉ có thể muốn hiệu quả thứ nhất mà không được muốn hiệu quả thứ hai tức là sự chết của người tấn công.

Trường hợp bảo vệ của cải không tương đương với sự bảo vệ mạng sống. Chính vì thế phải cẩn thận khi sử dụng các phương tiện bảo vệ thế nào cho tương xứng, phù hợp với giáo lý của Giáo Hội.

Trường hợp tên trộm kia còn mang theo vũ khí là con dao, nên cũng có thể áp dụng nghĩa vụ tự vệ. "Ai bảo vệ sự sống của mình sẽ không mắc tội sát nhân, dù có vì thế mà phải đánh cho kẻ tấn công một đòn chí tử" (GLCG 2264). Hơn nữa, nếu không cố tình giết người vi phạm, mà chẳng may gây ra cái chết cho họ, thì trước mặt Chúa chỉ là ngộ sát chứ không phải cố sát.


GHI CÂU HỎI