Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
55
 

Nếu con không cố tình bỏ lễ Chúa Nhật, và buổi tối con về đọc 50 kinh và đọc sách Thánh và Tin Mừng, như vậy con có được rước lễ nữa không hay là con phải đi xưng tội?  Nhưng con đang ở Úc và gần nhà thờ "Tây", con không thể xưng tội được, và lâu lâu con mới về Việt Nam, nếu như vậy con phải làm sao?  Con cám ơn Cha nhiều.
Maria Ngọc Anh
 

 
Đáp:

Dự lễ Chúa nhật và các ngày Lễ buộc là luật của Giáo Hội. Giáo Luật truyền dạy rằng:

"Ðiều 1247: Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.

Ðiều 1248: §1 Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ.

§2 Nếu không có tác viên thánh hay vì lý do quan trọng khác khiến cho việc tham dự Thánh Lễ không thể thực hiện được, thì phải hết sức khuyên nhủ giáo dân tham dự phụng vụ Lời Chúa, nếu được cử hành trong nhà thờ xứ hay tại một nơi thánh khác theo như chỉ thị của Giám Mục giáo phận; hoặc dành một thời giờ phải chăng để cầu nguyện, cách riêng tư hay với gia đình, hoặc nếu thuận tiện, với cả các gia đình khác."

Người ta chỉ có thể phạm tội trọng khi biết và cố tình vi phạm các giới răn Thiên Chúa và Giáo Hội.  Nếu không cố tình thì không mắc tội trọng, và như vậy không buộc phải xưng.


GHI CÂU HỎI