Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
54
 

Kính thưa Cha, con nghe nói có nghi thức làm phép thai nhi.  Nếu có, xin Cha giải thích cho chúng con được rõ vì vợ con đang mang thai.  Con có nghe qua, lúc mang thai nên đến xin Cha làm phép thai khi thai bị yếu.  Chúng con cám Cha.
Lê Anh Việt
 

 
Đáp:

Giáo Hội có nghi thức chúc lành cho các bà mẹ sắp sinh con và lời cầu nguyện cầu cho cả mẹ lẫn con:

"Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Thiên Chúa tác tạo muôn loài, Đấng uy hùng và đáng kính sợ, công bình và hay thương xót, chỉ có Chúa tốt lành và nhân hậu.  Chúa đã cứu dân Israel khỏi mọi sự dữ, làm cho cha ông chúng con nên dân yêu quí của Chúa, và đã dùng tay Thánh Thần Chúa mà thánh hóa họ; với sự cộng tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chuẩn bị xác hồn Đức Trinh Nữ Maria hiển vinh để trở nên nơi trú ngụ xứng đáng cho Con Chúa.

Chúa đã làm cho Gioan Tẩy Giả được đầy Chúa Thánh Thần và nhảy mừng trong lòng mẹ; xin hãy nhận lấy lễ vật do tấm lòng thống hối và nhận lòng nhiệt thành ước ao của tôi tớ Chúa là T.... đang khiêm nhượng nài xin Chúa gìn giữ thai nhi mà Chúa đã cho cưu mang. Xin Chúa gìn giữ tôi tớ Chúa, xin bênh đỡ cho khỏi mọi mưu mô và sức hãm hại do kẻ thù độc ác gây nên, để nhờ bàn tay thương xót Chúa  hộ đỡ, cho bào thai được ra chào đời may mắn, được gia nhập dòng dõi thánh thiện, luôn làm tôi Chúa trong mọi sự và đáng đạt tới sự sống  đời đời. Chúng con cầu xin nhờ cũng  một Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen"


Tại nhiều giáo xứ Việt Nam cũng có tục lệ chúc lành cho các bà mẹ mang thai vào dịp Lễ Mẹ Dâng Chúa vào Đền Thờ - 2 tháng 2 hàng năm.  Ngoài ra, nếu muốn, cũng có thể trình với Cha Xứ và ngài có thể chúc lành cho cả mẹ lẫn con

GHI CÂU HỎI