Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
52
 

Xin Chào Cha. Thưa Cha con có thắc mắc là người đã dâng mình cho Chúa mấy chục năm rồi bây giờ bị bệnh, đã đi bác sĩ chữa trị một thời gian nhưng không thuyên giảm. Con được biết qua bà con nói rằng Người ấy không muốn chữa bệnh nữa và sẽ hy sinh, hãm mình ,đền tội, để được thông phần với sự đau khổ của Chúa và phó thác hoàn toàn nơi chúa. Xin Cha giải cho con, theo Cha như vậy có đúng không? Nếu Cha cho điều này không nên? Xin Cha cho lời chỉ giúp điều phải làm thưa Cha? Con cầu xinThiên Chúa ban đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần trên Cha để cha phục vụ cho tha nhân. Con xin Cám ơn Cha.
Anna Maria Hương Trần
 

 
Đáp:

Trường hợp của người "đã dâng mình cho Chúa" nêu lên trong câu thắc mắc chúng ta cần phải biết rõ hơn thì mới có những giải quyết đúng đắn được.  Chúng ta chỉ biết nguyên tắc này: Việc săn sóc bảo vệ cho sức khỏe của con người không phải chỉ là một việc tùy sở thích, muốn hay không là hoàn toàn do mình quyết định.  Trái lại, việc săn sóc sức khỏe một cách hợp lý là một bổn phận.  Giáo Lý Công Giáo dạy chúng ta: "Mạng sống và sức khỏe là những tài sản quý báu Thiên Chúa  ủy thác cho ta, ta phải lo chăm sóc cách hợp lý, nhưng phải lưu tâm đến những nhu cầu của tha nhân và công ích" (GLCG 2288).  Chúng ta có nghĩa vụ lo cho thân xác, cho sức khỏe một cách hợp lý, tùy khả năng của mình.  Luân lý không bắt buộc ta phải làm mọi cách để chữa bệnh, nhất là khi thấy sự chạy chữa vô ích, không có hiệu quả.  Giáo lý về luân lý của Giáo Hội Công Giáo không coi sức khỏe là một giá trị tuyệt đối (xem GLCG 2289).

Những người có trách nhiệm phải suy nghĩ xem sự chữa trị có xứng hợp không? có đáng không? có hữu hiệu không?  Trong trường hợp nêu trên, chúng ta chỉ mới nghe người ta nói vậy thôi, không biết hết sự thật.


GHI CÂU HỎI