Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 149

 

Thưa Cha, việc khiêu dâm là tội trọng hay tội nhẹ và có được rước lễ hay không.
Danh.
 

 
Đáp:

Khiêu dâm” (eroticism) là một tội danh hay một từ ngữ khá rộng rãi cần được xác định rõ hơn để có thể có được giải đáp tương đối thỏa đáng hơn.

Khiêu dâm là bất cứ điều gì đã cố tình tính toán trước để khêu gợi khoái lạc dục tính nơi một người.  Việc kích thích có thể bằng việc cung ứng những hình ảnh, những tiếng động, hay những sự đụng chạm... với mục đích đi tới những sinh hoạt tình dục. Những cách lối ăn mặc “thiếu vải” không nết na, những giọng nói, kiểu nói, những câu truyện, những bài nhạc, câu ca, vần thơ, những câu truyện “tục”, những tranh ảnh trên báo chí, trên mạng (internet), phim ảnh trình chiếu... có thể là những phương tiện “khiêu dâm”.  Tất cả những thứ này nếu thực hiện để gợi dục, kích thích khoái cảm tính dục ngoài hôn nhân đều là điều vô luân, vi phạm đạo đức và xúc phạm tới Thiên Chúa trong giới luật Thứ Sáu cũng như lỗi đức bác ái, gây gương mù và dịp tội cho người khác.

Tính cách luân lý của những hành vi này còn tùy thuộc chủ ý của đương sự, hoàn cảnh và đối tượng.  Sự nặng nhẹ, trọng hèn, tùy thuộc ý thức, ý muốn và hoàn cảnh của mỗi trường hợp. Nếu vi phạm với đầy đủ ý thức và ý muốn dẫn đến sự vi phạm giới răn Thứ Sáu hay Thứ Chín thì là tội trọng.  Sau khi đã lỗi phạm, nếu chưa được tha thứ thì không thể được Rước Lễ.

Riêng về sách báo và tranh ảnh, Giáo Hội đã dạy chúng ta:

Sách báo và tranh ảnh khiêu dâm là những thứ trưng bày cho người ngoài thấy những hành vi tính dục, hiện thực hoặc tưởng tượng, rút ra từ sự thân mật nam nữ.  Nó xúc phạm đến đức khiết tịnh, vì nó là biến chất hành vi phu phụ là sự hiến thân cho nhau cách thân mật giữa hai vợ chồng.  Nó gây thương tổn nặng nề cho phẩm giá của những người lao đầu vào việc này (các diễn viên, các con buôn, và quần chúng) vì người này sẽ trở thành đối tượng của một thú vui thô lỗ và của một mối lợi bất chính cho người kia.  Nó gìm tất cả những người đó trong ảo tưởng của một thế giới giả tạo. Nó là một tội nặng.  Các nhà cầm quyền dân sự phải ngăn cấm việc sản xuất và phân phối các sản phẩm con heo đó (GLCG 2354).

GHI CÂU HỎI