Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 148

 

Chúa Giêsu chỉ nhờ thân thể Đức Mẹ Maria để cứu thế gian thôi, sao phải tôn sùng Đức Mẹ? Đức Mẹ đâu có quyền phép!
Mrs. Thi
 

 
Đáp:

Việc Thiên Chúa sử dụng Đức Trinh Nữ Maria trong chương trình Cứu Chuộc nhân thế không phải chỉ đơn giản như dùng cây gỗ làm thập giá để Chúa Kitô chết trên đó.  Đức Mẹ đã đóng một vai trò quan trọng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Giáo Hội đã đón nhận và bảo toàn sự mạc khải thần linh và quả quyết cho chúng ta rằng: “Các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến.  Các tài liệu tiên khởi này, như Giáo Hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mạc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ, Mẹ Đấng Cứu Thế [...] sau thời gian mong đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên trọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với Ngài, Người Thiếu Nữ Sion cao sang khi Con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ mầu nhiệm của thân xác Chúa” (Vatican II, Ánh Sáng Muôn Dân, số 55).

Từ muôn đời, Ðức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên Mẹ cao trọng của Ðấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Ðức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Ðấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta” (Vatican II, Ánh Sáng Muôn Dân, số 61).

Giáo Hội dạy chúng ta tôn kính Đức Trinh Nữ Maria khi nói: “Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Ðức Maria được tôn vinh, sau Chúa Con, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô; do đó Ngài đáng được Giáo Hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính” (Vatican II, Ánh Sáng Muôn Dân, số 66).

Dĩ nhiên Đức Mẹ cũng là một tạo vật như chúng ta, nhưng theo chương trình của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã được Chúa dùng để giúp chúng ta trên con đường cứu độ bằng việc cầu bầu thần thế cho chúng ta.  Mọi quyền phép Đức Mẹ có là do Thiên Chúa trao ban.  Cũng như chúng ta phải biết ơn, tôn kính cha mẹ của mình, không phải vì tự các ngài có quyền phép gì độc lập, nhưng Thiên Chúa đã dùng các ngài trong kế hoạch của Chúa để tác thành chúng ta, sinh chúng ta vào đời.

Đức Trinh Nữ Maria có một vai trò đặc biệt trong công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, và Đức Mẹ phải được chúng ta tôn vinh và sùng kính đặc biệt.


GHI CÂU HỎI