Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 14
7
 

Đạo Tin Lành và Đạo Công Giáo, tại sao không là một mà lại là hai tôn giáo khác nhau?
Mrs.Thi
 

 
Đáp:

Chúa Kitô đã thiết lập một Giáo Hội và chỉ một Giáo Hội duy nhất, nhưng nhiều cộng đồng Kitô giáo tự xưng mình là di sản đích thực của Chúa Kitô; thật vậy tất cả đều xưng mình là môn đệ của Chúa nhưng lại cảm nghĩ và đi theo những đường lối khác nhau như thể chính Chúa Kitô bị phân rẽ vậy.  Sự phân rẽ này hiển nhiên vừa trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô vừa là gương xấu  cho thế giới và phương hại cho công cuộc rất thánh thiện là rao giảng Phúc Âm cho mọi người (xem Sắc lệnh về Hiệp Nhất của Công Đồng Vatican II, số 1).

Đạo Tin Lành là tên một tôn giáo thành hình do sự dẫn đầu của Martin Luther, một linh mục Công giáo, tách khỏi Giáo Hội Công Giáo vào năm 1517 khi ông treo 95 luận đề phản đối Giáo Hội về vấn đề ân xá tại cửa Nhà Thờ Các Thánh ơ Wittenberg, Đức Quốc.  Từ nhóm ly giáo đó còn phát sinh nhiều giáo phái khác nhau mà ta thường gọi chung là Tin Lành.

Thái độ của Giáo Hội Công Giáo đối với các giáo phái đó luôn luôn phải đề cao tình bác ái yêu thương và không một chiều lên án nhưng nỗ lực đối thoại để cố gắng tiến tới sự hiệp nhất các Kitô giáo như Chúa mong muốn.  Công Đồng Vatican II đã bày tỏ lập trường: “Giáo Hội Công Giáo kính trọng yêu thương họ như anh em.  Thật vậy, những người tin ở Chúa Kitô và đã được rửa tội đúng phép vẫn còn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo một cách nào đó, cho dầu không được hoàn hảo...” (Sắc lệnh về Hiệp Nhất của Công Đồng Vatican II, số 3). Vậy chúng ta cùng nhau tiếp tục cầu nguyện cho các giáo hội Kitô giáo sớm được hiệp nhất trọn vẹn để chỉ có một Giáo Hội của Chúa Kitô. 


GHI CÂU HỎI