Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 145

 
Xin cho con hỏi về 1 điều trong kinh thánh mà con không hiểu: ở trong 1 đoạn Tin mừng có ghi là khi ông Gioan tiền hô gặp Chúa Giêsu, ông đã tuyên xưng Chúa là Đấng phải đến, thế mà qua 1 đoạn khác thì ông lại sai các môn đệ của mình đi hỏi xem Chúa Giêsu có phải là Đấng phải đến không để họ không phải chờ Đấng khác. điều này xin hãy giải thích giùm con ạ. Con xin cảm ơn!
Ngô thị Quyên

 
 
Đáp:

Xin cám ơn Chị đã nêu lên thắc mắc này.  Đây cũng là thắc mắc của nhiều người và cũng là một trong những câu Thánh Kinh khó hiểu cho độc giả bình dân. Phúc Âm theo Thánh Gioan đã thuật lại việc Gioan Tiền Hô khi thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình thì đã nói với những người hiện diện: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian.  Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trổi vượt hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1:29-30).  Nhưng trong tường thuật Luca lại ghi lại một sự việc là khi Gioan đang trong tù thì sai môn đệ đến hỏi Chúa “Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi  còn phải đợi ai khác?” (Mt 11:3).  Câu hỏi này, có những nhà chú giải đã giải thích không phải vì cá nhân Gioan cần biết sự thật về Chúa Giêsu, nhưng Ngài có ý cho các môn đệ của Gioan được chứng kiến và tin vào Chúa Giêsu là chính Đấng phải đến.  Nếu như vậy thì không có sự mâu thuẫn trong hai tường thuật này.

GHI CÂU HỎI