Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 14
4
 
Thưa Cha cho con hỏi: Một người đàn ông có đạo cưới vợ và có 1 con. Khi người con đó còn nhỏ khoảng 8 tuổi thì ông này đã ly dị vợ.  Hiện nay người con đó đang đi tu. Sau đó người đàn ông này lấy vợ khác, và sinh được hai người con. Hai người con này theo đạo Bố. Vậy người vợ có được phép theo đạo chồng không? Mà trong khi người vợ này vẫn siêng năng đọc kinh mỗi ngày , và sống theo lời Chúa, và xin lễ cho các linh hồn mỗi tháng. Người vợ này có bị phạm tội không Cha? Có được phép rửa tội theo đạo không? Con xin cám ơn Cha.
Ng. V. A.
 
 
Đáp:

Nếu phép hôn phối thứ nhất của người đàn ông đó thành sự thì, theo luật Chúa, không bao giờ ông được phép ly dị.  Do đó, phép hôn phối thứ hai là không thành trong khi người vợ cũ vẫn còn sống.  Việc chung sống như vợ chồng với nhau như vậy là bất hợp pháp và là tình trạng “sống trong tội”.  Người vợ thứ hai này muốn theo đạo thì trước hết phải “chia tay” với ông này đã..

GHI CÂU HỎI