Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 140

 
Xin Cha cho con hỏi:  Có trường hợp con trai là người Công Giáo lấy người con gái là người ngoại đạo và có hai đứa con.  Sau một thời gian, người con gái chán không theo đạo nữa và bỏ đi với người con trai khác để lại cho chồng hai đứa con thơ dại.  Theo luật Giáo Hội, người chồng không được lấy vợ nữa thì có bất công với người chồng đó  không?
VanThuc
 
 
Đáp:

Sự chung thủy trong hôn nhân là luật buộc mọi người đi vào hôn nhân, dù có đạo hay không. Nếu người vợ bỏ chồng con như vậy thì có trách nhiệm nghiêm trọng về sự việc “bất công” đó.  Giáo Hội khi qui định luật cấm ly dị và tái hôn cũng chỉ là nhắc lại luật của Chúa đã được nói đến trong Thánh Kinh.  Thiên Chúa muốn điều thiện hảo cho ta, dù ta không nhận ra sự thiện đó, khi Ngài qui định những luật luân lý cho con người.  Không phải mọi trẻ em đều nhận ra sự thiện hảo của việc cha mẹ cấm con không được chơi dao. 

Nhìn trước những tai hại và hậu quả liên quan đến nhiều người của những cuộc hôn nhân tan vỡ, Giáo Hội qui định và luôn nhắc nhở mọi người trưởng thành bước vào hôn nhân phải thận trọng và cẩn thận chuẩn bị cho xứng hợp công cuộc quan trọng này.  Các người sắp bước vào hôn nhân phải khôn ngoan sáng suốt chọn vợ, chọn chồng sau khi đã tìm hiểu kỹ càng xem hai người có thể ăn đời ở kiếp với nhau được không.  Đừng vì vội vàng hấp tấp hay có những ảo tưởng hay ảo vọng người ta sẽ thay đổi sau khi lấy nhau.  Có những người đổi đạo nhưng không đổi tính tình.


GHI CÂU HỎI