Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm.
Phi Quang


Hỏi 14:
 

Thưa Cha, con đã có gia đình nhưng vì không hợp tính tình, chúng con đã sống separate (ly thân); và hiện con đang sống với một người khác xa giáo xứ cũ của con. Con có đi xưng tội và cha giải tội không giải, đòi con phải bỏ người đang sống chung mới giải. Vậy nếu xưng cha khác, có được tha không và nếu được giải tội, con có thể được rước lễ trong mùa Phục Sinh không? Xin chân thành ghi ơn Cha và chúc Cha Mùa Phục Sinh thánh thiện.
Xin ẩn danh  

 

 
Đáp:
 

Chị Ẩn Danh thân mến,

Việc cha giải tội thứ nhất đã từ chối không giải tội cho chị không phải không có lý do. Vì khi đi xưng tội mà không có ý định chừa tội thì việc xưng tội ấy không thành, và do đó cha cũng không thể giải tội được. Việc chung sống, như chị nói trong câu thắc mắc, có thể là một chứng cớ dễ hiểu để nghi ngờ lòng thống hối ăn năn. Nếu chị đi xưng tội với cha khác mà không nói rõ trường hợp của chị thì có thể ngài giải tội cho, nhưng tôi không thấy có sự thành thực ăn năn chừa cải, và do đó rất hồ nghi sự lãnh nhận phép xá giải thành sự. Còn trường hợp chị đã xưng thú đầy đủ và lương tâm của chị chứng nhận cho sự thành thực ăn năn của chị thì chị đã lãnh nhận phép giải tội thành và dĩ nhiên được Rước Lễ. 


GHI CÂU HỎI