Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
39
 
Thưa Cha, xin Cha cho con hỏi:  Những ai chết trong khi còn vướng mắc tội thì xuống Luyện ngục để thanh tẩy.  Vậy trong ngày Chúa đến lần thứ hai (ngày tận thế) thì sao?  Những người còn sống khi đó có thể còn mắc tội nhẹ hay chưa đền trả những hình phạt tạm thì sẽ được giải quyết cách nào, vì khi đó không còn thời gian “tạm cư” trong Luyện ngục nữa?
Trường Sinh
 
 
Đáp:

Chúng ta không được mạc khải cho biết những chi tiết trong cuộc phán xét cuối cùng và những gì sẽ xẩy ra liền theo đó.  Nhưng chúng ta tin chắc Chúa sẽ có cách để giúp những người còn sống cho tới thời điểm đó được đền tội, chịu các hình phạt tạm và thanh tẩy những lỗi lầm hay tội nhẹ xúc phạm tới Chúa.  Có thể những hiện tượng “khủng khiếp” trước ngày tận thế cũng có thể là công cụ Chúa dùng để thanh tẩy.  Chẳng có gì khó khăn đối với Chúa trong việc giải quyết vấn đề này.

GHI CÂU HỎI