Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
38
 
Thưa Cha, con đã lập gia đình được tám (8) năm nhưng con không đến nhà thờ làm lễ cưới.  Nay vợ chồng con quyết định đến nhà thờ làm phép chuẩn.  Nhưng chồng con không muốn học lớp giáo lý hôn nhân.  Phần con đã học xong lớp giáo lý hôn nhân rồi.  Vậy thưa Cha, chúng con có được cha làm phép cho không?
Trần Ngọc Châu
 
 
Đáp:

Một tín hữu Công Giáo muốn lập gia với bất cứ ai, phải theo những điều luật được qui định theo Giáo Luật.  Theo những qui định đó, nếu một Công giáo lấy một người chưa rửa tội thì phải xin phép chuẩn nơi giáo quyền đủ thẩm quyền.  Phép hôn phối (dù có trường hợp không phải là Bí Tích Hôn phối) cũng phải theo “thể thức” qui định theo Giáo Luật.  Nếu không theo thì phải có phép chuẩn chước tùy trường hợp.  Hơn nữa, cả hai người phối ngẫu phải qua một cuộc chuẩn bị hợp lý theo Giáo Luật tùy các giáo hội địa phương áp dụng.  Thông thường, cả hai người phải theo học lớp chuẩn bị hôn nhân, học hỏi về hôn nhân theo ý niệm Công giáo.  Vậy nếu anh chị đã có quyết định hợp thức hóa cuộc hôn nhân, anh chị hãy đến gặp Cha Xứ của anh hay chị để được ngài chỉ dẫn cho biết những thủ tục cần thiết phải tuân hành.  Chúc anh chị sớm thành đạt ý định tốt lành.

GHI CÂU HỎI