Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
35
 
Kính chúc Cha luôn bằng yên. Thưa Cha xin Cha cho con hỏi:Khi con đọc mục Giải Đáp của Cha con mới nhận ra là trước đây con đã phạm tội thủ dâm (con chưa hiểu về điều đó) mà con vẫn Rước Mình Thánh Chúa.  Vậy con có mắc tội phạm sự thánh (Rước Chúa trong khi còn mang tội trọng trong linh hồn) không thưa Cha?  Và bây giờ con phải làm sao?  Xin cha giúp con.  Đội ơn Cha nhiều.
C.T.
 
 
Đáp:

Tội lỗi hay việc lành phúc đức là những hành vi nhân linh tức là những hành vi có sự hiểu biết và ưng thuận đủ.  Nếu ta thực thi một điều gì mà ta không biết đó là điều xấu, điều cấm cản theo Luật của Chúa hay Giáo Hội thì theo lương tâm trước mặt Chúa không có tội lỗi gì.  Trong trường hợp vì lý do nào đó, không biết rằng thủ dâm là có tội, thì chắc chắn Chúa cũng không chấp tội ta.  Bởi vậy, sau đó ta có Rước Lễ cũng không phải là phạm sự thánh.  Từ bây giờ, sau khi đã biết giáo lý rồi, ta phải theo lương tâm tuân giữ nghiêm chỉnh. 

GHI CÂU HỎI