Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
33
 

Từ nhỏ con đã có ý muốn đi tu, khi lớn lên, lên giảng đường Đại Học, xa nhà, đến với cuộc sống mới, có những niềm vui mới, nhiều lúc con không có ý định đi tu làm Linh mục nữa, chỉ muốn sống hưởng thụ mà không muốn phục vụ.  Nhưng những lúc sau đó con lại được những người thân trong gia đình nhắc nhở về vấn đề đi tu.  Mẹ con bảo: "mẹ vất vả nuôi con khôn lớn không muốn con làm ông này bà nọ trong xã hội,kiếm nhiều tiền về cho mẹ.  Mẹ chỉ mong con được là người Chúa chọn, Mẹ muốn dâng con mẹ cho Chúa." Vì mẹ, con lại chấp nhận trở về với Chúa, sẽ cố gắng làm linh muc.  Vậy con xin hỏi đó có phải là dấu chỉ ơn gọi của Thiên Chúa dành cho con không, có phải Chúa muốn con trở thành khí cụ nơi Ngài hay không?  Xin cha chia sẻ cho con.  Con xin cảm ơn Cha!êm là ơn gọi đến với từng người làm sao cha? Con xin cám ơn cha .
Xuân Đường
 

 
Đáp:

Bạn Xuân Đường thân mến,

Cám ơn Bạn đã chia sẻ với chúng tôi về một vấn đề rất quan trọng trong đời đó là vấn đề ơn gọi.  Đây là một vấn đề thực tế và rất quan trọng nhưng không đơn giản.

Chúa đã dựng nên chúng ta và sai chúng ta vào đời với một chương trình và ý định của Ngài về ta, dù ta không biết rõ ngay được.  Chúng ta phải cẩn thận lắng nghe và tìm hiểu cho biết ý của Chúa như thế nào.  Khi đã biết rồi cũng không luôn dễ dàng để tuân theo, phải nỗ lực cho đến chết để thực thi ý của Chúa.

Việc phân định ơn gọi phải đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện, việc nhận biết mình và sự bình an.  Đó là việc của Chúa và sự cộng tác của con người.  Việc phân định (discernment) không phải là việc dễ dàng và nhanh chóng.  Cần nỗ lực và kiên nhẫn. Hơn nữa, chúng ta nên nhận định rằng: Đừng mong một sự chắc chắn tuyệt đối về tiếng Chúa gọi.  Ta sống trên đời này còn phải dùng đức tin áp dụng trong mọi trường hợp nên không thể luôn có sự hiển nhiên “black-and-white” trong việc phân định này.  Tuy nhiên chúng ta cũng có thể có phân định những yếu tố liên quan:

+  Đối với bản thân: có ý muốn rõ rệt, có sự thích hợp với nếp sống trong ơn gọi hướng tới;

+  Đối với Giáo Hội: qua các giới hữu trách, ta có được nhận là có tư cách để theo đuổi nếp sống trong ơn gọi hay không;

+  Chính Thiên Chúa là Đấng kêu gọi có thực sự gọi chúng ta vào nếp sống cá biệt này hay không. Với ý hướng ngay lành và cầu nguyện tha thiết chắc chắn Ngài sẽ ban cho ta ơn xin chính đáng và cần thiết này.

Để biết mình có ơn gọi làm linh mục hay không cũng cần suy xét:
1.     Tôi có một ý muốn sâu xa ước ao làm linh mục không?
2.     Tôi có cảm phục đời sống của một linh mục nào đó không?
3.     Những người biết được ý hướng của  mình có phản đối một cách hợp lý không?
4.     Khi tôi bàn hỏi với cha linh hướng hay người nào khôn ngoan, họ nói thế nào?
5.     Nhất là tôi đã cầu nguyện thật tha thiết để biết ý Chúa chưa?
Một vài lời nói của cha mẹ hay người thân trong gia đình không đủ là dấu chỉ chắc chắn quả quyết mình có ơn gọi tiến lên chức linh mục hay không.
Chúc Bạn lắng nghe và sớm nhận ra tiếng của Người và can đảm dấn thân.


GHI CÂU HỎI