Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
31
 

Kính Thưa Cha ! Con có đăng ký kết hôn với một người là Việt Kiều Mỹ. Nay con muốn tổ chức làm lễ tại nhà thờ vậy con cần những thủ tục giấy tờ như thế nào. Hiện tại chúng con đã lãnh nhận đầy đủ các bí tích (Rửa tội, Hòa giải , Thêm sức) và đã có giấy xác nhận kết hôn của địa phương. Con cám ơn Cha.
Phong Vu Thanh
 

 
Đáp:

Thủ tục thành hôn với Việt Kiều cũng như với bất cứ người nào khác không có gì khác biệt trong phạm vi tôn giáo.  Việc thứ nhất phải làm là Anh hãy trình bày sự việc với Cha xứ mà Anh trực thuộc, ngài sẽ hướng dẫn Anh theo những thủ tục cụ thể hữu hiệu theo luật chung và luật địa phương.  Chúng tôi không thể trả lời đầy đủ vấn nạn này tại nơi đây được.  Xin Anh thông cảm.

GHI CÂU HỎI