Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 1
30
 

Xin Cha cho con hỏi, trong đời sống hôn nhân của gia đình Công Giáo. Nếu muốn tránh thai ngoài ý muốn, có thể sử dụng bao cao su khi quan hệ vợ chồng, hoặc dùng thuốc tránh thai được không thưa Cha?  Con xin cảm ơn Cha!
Jos. Vũ Thiên Ân
 

 
Đáp:

Trong trường hợp, theo lương tâm, khi xét cần phải kế hoạch hóa gia đình (khi có những lý do chính đáng) thì Giáo Hội cho phép vợ chồng được ngừa thai hay tránh thai theo những phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn luân lý khách quan.  Giáo Hội hướng dẫn chúng ta:

Sự tiết dục từng thời kỳ, những phương pháp điều hòa sinh sản dựa trên sự tự chế, hoặc dựa vào những thời gian không thể thụ thai, được coi là phù hợp với những tiêu chuẩn khách quan của luân lý.  Các phương pháp này tôn trọng thân thể của hai vợ chồng, khuyến khích sự âu yếm nhau, và giúp cho việc giáo dục một sự tự do đích thực.  Trái lại phải coi là xấu tự bản chất nó ‘bất cứ hành động nào, hoặc trước, hoặc đang khi diễn ra hành vi phu phụ, hoặc trong những phát triển tự nhiên của hành vi này sau đó, nhằm làm cho không thể có sự sinh sản’” (Giáo Lý Công Giáo, số 2370). 

Việc sử dụng bao cao su khi quan hệ vợ chồng, hoặc dùng thuốc tránh thai không được coi là phù hợp với tiêu chuẩn khách quan của luân lý, do đó không được phép.

Xin coi thêm các số: 13; 50


GHI CÂU HỎI