Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 12
7
 

Từ ngữ bệnh nhân và kẻ liệt có khác nhau không vì có cuốn sách đề: “Chăm sóc bệnh nhân và kẻ liệt.”  Xin cha cho con hiểu chữ “liệt” trong câu này. Con xin cám ơn cha.
GS. Quốc Huy
 

 
Đáp:

“Bệnh nhân” là người ốm đau (a sick person), “kẻ liệt” là người mắc bệnh nặng đến nỗi “liệt giường liệt chiếu” (bedridden). “Liệt” có nghĩa là toàn thân thể hoặc một phần bị bại không cử động được.

GHI CÂU HỎI