Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 126

 

Thưa cha ,con có đọc sách về Thiên Chúa Cha, và về Chúa Thánh Thần, có câu làm con thắc mắc: “Thiên Chúa Cha bị quên lãng, Đức Chúa Thánh Thần bị quên lãng.” Mà trong Hội Thánh dạy Ba Ngôi chỉ là một Chúa , vậy khi chúng ta tôn thờ, hay cầu khẩn, thì cũng trong Ba Ngôi ấy.  Tại sao lại nói Thiên Chúa Cha ,và Chúa THÁNH THẦN BỊ QUÊN LÃNG ? xin cha giải thích dùm con.  Con cám ơn cha.
Lưu Thị Vinh
 

 
Đáp:

Dù không được rõ mạch văn trong đó tác giả đã trình bày điều mà qúi vị nêu thắc mắc, tôi có thể góp ý thế này: Bị quên lãng hay bị bỏ rơi là không nhớ tới hay không nhắc tới.  Trong khi đề cập tới Thiên Chúa Ba Ngôi, ta có thể chỉ nhắc tới một Ngôi vị trong Ba Ngôi đó mà không đề cập tới hai Ngôi kia.  Chúng ta tin rằng dù nói tới hay nhớ tới một Ngôi thì cũng là nói tới hay nhớ tới Một Thiên Chúa.  Tôi nghĩ rằng khi nói tới sự quên lãng này tác giả có ý nói tới sự thiếu sót trong sự hiểu biết giáo lý về các Ngôi Vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đây là một chân lý được mạc khải cho phần rỗi của con người nên con người cần phải đón nhận trọn vẹn những gì liên quan tới các Ngôi Vị. Giáo Hội dạy chúng ta phải tuyên xưng, phải cầu nguyện nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần.  Giáo Hội dạy chúng ta: “Ba Ngôi Thiên Chúa thực sự tách biệt nhau: Thiên Chúa thì độc nhất nhưng không cô độc. Cha, Con và Thánh Thần không chỉ là những danh từ để chỉ những cách thế của hữu thể thần linh, nhưng đó là những Vị thực sự tách biệt nhau.  Ngôi Con không phải là Ngôi Cha, và Ngôi Cha không phải là Ngôi Con, và Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con. Ba Ngôi tách biệt nhau do những tương quan nguồn gốc: Cha là Đấng sinh thành, Con là Đấng được sinh ra, Thánh Thần thì xuất phát.  Thiên Chúa duy nhất lại là Ba” (GLCG 254).  Sự phân biệt thật sự giữa các Ngôi không phân chia thần tính duy nhất, nên chỉ ở tại những tương quan giữa các Ngôi với nhau thôi.  Thiên Chúa đã tự mạc khải cho chúng ta về bản tính Ba Ngôi của Ngài, chúng ta cũng phải tích cực đón nhận và tôn thờ Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi, không được cố ý phủ nhận, loại trừ hay quên lãng hoặc bỏ rơi một Ngôi nào.

GHI CÂU HỎI