Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 124

 

Xin cho con hỏi: một người nam không đạo và người nữ có đạo Công giáo có thể kết hôn với nhau mà người nam không cần phải theo đạo của người nữ không ạ ? Chân thành cảm ơn Cha!
Baby Boy

 

 
Đáp:

Xin xem câu trả lời số  84

GHI CÂU HỎI