Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 122

 

Kính thưa Cha!! xin Cha giải thích cho con rõ hơn về vấn đề giữa hai loài:" THIÊN THẦN và CON NGƯỜI" thì loài nào cao trọng hơn? con đã hỏi nhiều người nhưng mỗi người đều có những câu trả lời riêng và nhiều khi còn “trái chiều” nhau nên con rất phân vân.  Con xin chân thành cám ơn Cha.  Xin Thần Khí Chúa ngự xuống trên Cha và xin hồng ân của Ngài bao bọc Cha!
Giuse Quach Duc Trung.
 

 
Đáp:

Anh Giuse họ Quách thân mến, cám ơn Anh đã nêu thắc mắc về các thiên thần và loài người. Anh đã nhận được những câu trả lời “trái chiều nhau”, nghĩa là có người cho Thiên Thần cao trọng hơn loài người, và có người cho loài người cao trọng hơn Thiên Thần, phải không nào?  Tôi muốn gửi đến Anh một câu trả lời hai chiều phân biệt như xa lộ hai chiều phân cách (divided highway).

Giáo Hội dạy ta rằng: "Xét về phương diện các Thiên Thần là những tạo vật thuần túy thiêng liêng, các ngài có trí tuệ và ý chí: các ngài là những tạo vật có ngôi vị và bất tử.  Các ngài vượt xa tất cả các tạo vật hữu hình về sự toàn hảo.  Ánh vinh quang của các ngài minh chứng điều này" (xem GLCG số 330).  Như vậy, xét về bản tính, các thiên thần vượt xa loài người chúng ta là loài có xác.

Các Thiên Thần mạnh sức hơn con người nhưng không toàn năng (xem Tv 103:20; 2 Pr 2:11); họ trổi vượt loài người trong trí hiểu nhưng các ngài không biết hết mọi sự (2 Sm 14:20; Mt 24:36); các ngài cao thượng hơn con người nhưng không hiện diện ở mọi nơi mọi chỗ (Dn 9:21-23, 10:10-14).

Thánh Kinh còn cho ta thấy rõ: “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (x. Dt 2, 6-8; Tv 8,5-7).

Nhưng phải nhận rằng Thiên Chúa đã cho loài người chúng ta được hân hạnh có Chúa Giêsu là Chúa và là Người thật, Ngài thuộc loài người chúng ta và Ngài là một Con Người vượt trên các thiên thần.  Chúa Kitô là trung tâm của thế giới các thiên thần.  Ngài đã phán: “Khi Con  Người sẽ đến trong vinh quang cùng với tất các thiên thần của Ngài…” (Mt 25:31).

Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, được Giáo Hội tán dương là Nữ Vương Các Thiên Thần.  Do đó chúng ta cũng có thể hãnh diện mà quả quyết rằng: Ngoài Chúa Giêsu Kitô ra, còn có một người nữa (Đức Maria) trổi vượt trên các thiên thần.

Các thiên thần cũng như mọi người chúng ta đều là những tạo vật của Thiên Chúa.  Có lẽ chẳng ích lợi gì khi bận tâm so sánh hơn kém giữa người này với người kia, giữa loài này với loài nọ.  Tất cả đều lãnh nhận mọi sự tốt lành từ nơi Thiên Chúa.  Chúng ta có gì mà không phải đã lãnh nhận? (xem 1 Cor 4:7).  Chúng ta hãy hợp với các thiên thần để ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta muôn phúc lành phần hồn phần xác.


GHI CÂU HỎI