Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 119

 
Kính thưa Cha, người bạn gái của vợ con đã có hôn phối với người chồng trước và có một con (cả hai người đều có đạo) nhưng đã ly dị, hiện nay chị này sống với một người không có đạo, được một con, hiện tại chị vẫn xưng tội rước lễ, chị nói chị chỉ ở chung nhà chứ không quan hệ vợ chồng nên rước lễ được. Thưa Cha như vậy có được không . Kính xin cha lời giáo huấn. Con cám ơn cha.
Nguyễn Thế Vinh
 

Đáp:

Trường hợp của chị bạn của bà xã của ông có lẽ cũng không xa lạ gì trong xã hội hôm nay.  Việc sống chung với một người đàn bà khác không phải là vợ của mình thường cũng đã gây một ấn tượng không tốt hay một gương xấu trong cộng đoàn tín hữu.  Các vị mục tử có thể căn cứ vào đó để “từ chối cho Rước Lễ” dựa trên khoản Giáo Luật Ðiều 915: “Không được nhận rước lễ: những người […]; những người khác cố chấp trong một tội nặng công khai.”  Tuy vậy, điều hệ trọng hơn chính là mối tương quan giữa Thiên Chúa và người rước lễ. Nếu lương tâm của họ trong sạch thì ta đâu có thể nói gì thêm được nữa.  Trái lại, nếu họ ý thức mình đã phạm tội nặng và chưa xưng tội trước, thì họ không được rước lễ, trừ khi có lý do rất quan trọng và chưa có dịp tiện đi xưng tội.  Trong trường hợp này, họ phải tâm niệm về bổn phận thống hối trọn vẹn (ăn năn tội cách trọn), bao gồm lòng dốc quyết đi xưng tội sớm bao nào có thể (xem GLCG  916). (Xin xem thêm câu trả lời số 01)


GHI CÂU HỎI