Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 118

 

Xin cho con hỏi: Câu 1.Làm thế nào để trình bày: "nhân đức can đảm theo thần học Tôma Aquino". Câu 2. Làm thế nào để trình bày:  sự nhận biết Thiên Chúa của trí tuệ thụ tạo, theo Tôma Aquino. Con xin chân thành cám ơn Cha.
Nguyễn Văn Hứa

 

Đáp:

Hai câu hỏi này khá rộng rãi và  phổ quát liên quan đến những vấn đề chuyên môn như khoa Thần học, triết học, tu đức học, tâm lý học.  Trong phạm vi giới hạn của trang Hỏi Đáp này, chúng tôi không dám trình bày những “cách trình bày” của Thánh Tôma Aquinô về những vấn đề này.  Chúng tôi chỉ xin góp ý vắn tắt:  Thánh Tôma Aquinô đã giải thích nhân đức can đảm như sau: "Hành vi nhân linh của con người được hướng về mục đích, nhưng khi có sự xâm chiếm của đau đớn, sợ hãi, hay nguy hiểm, thì rất khó giữ được sự quân bình để theo đuổi mục đích đó, cho dù mục đích rất quan trọng và hành vi rất khẩn thiết.  Vì lý do đó, cần thiết phải có sự can đảm hay nhân đức can đảm.  Thánh Tôma đã định nghĩa:  Can đảm là nhân đức chuyển dời những ngãng trở chúng làm cho ý chỉ thoái lui không theo lý trí" (xem Saint Thomas Aquinas, Summa Theologica, [London: Burns and Oates Ltd.,1922], II.-II., Q123, A.3).

Còn về sự nhận biết Thiên Chúa của trí tuệ thụ tạo, chúng ta có thể tìm hiểu trong sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, trong đó cũng nhắc tới giáo thuyết của Thánh Tôma tiến sĩ về khả năng nhận biết Thiên Chúa bằng trí óc con người thụ tạo.  Thế giới vũ trụ và con người không chứa trong chính mình nguyên lý đệ nhất (first principle) hay cùng đích (final end), nhưng vũ trụ và con người tham dự vào chính Sự Hữu (Đấng Tự Hữu), chỉ có Đấng đó mới không có nguồn gốc và cùng đích.  Do đó, bằng nhiều cách khác nhau, con người biết được sự hiện hữu của một thực thể là nguyên nhân đệ nhất và cùng đích của mọi vật, thực thể đó ta gọi là Thiên Chúa (xem St. Thomas Aquinas, STh I,2,3).

Chúng ta cũng nên nhắc lại mấy điều toát yếu Giáo Lý Công Giáo (từ câu 027 tới câu 049) về vấn đề này theo đề tài: CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA

"Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ" (Rm 1,19).

1.     H. Ta sống ở đời này để làm gì?

T. Ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa.

2.     H. Tại sao hạnh phúc ấy chỉ có nơi Thiên Chúa?

T. Vì ta được Thiên Chúa tạo dựng, nên khao khát hiệp thông với Người, như lời Thánh Augustinô nói: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa".

3.     H. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?

T. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng hai cách này:

Một là nhờ xem vẻ đẹp kỳ diệu và trật tự lạ lùng của vũ trụ.

Hai là khi nhìn vào lòng mình, thấy có tiếng lương tâm bảo làm lành lánh dữ, có tự do và khát vọng hạnh phúc vô biên.

4.     H. Nhận biết như vậy đã đầy đủ chưa?

T. Chưa, vì khả năng con người có giới hạn, nên có những mầu nhiệm phải nhờ Thiên Chúa mặc khải mới biết được.

Hy vọng phần nào đã giúp chúng ta hiểu biết hơn.


GHI CÂU HỎI