Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 117

 

Xin cha cho con biết lễ kính các thánh anh hài là ngày lễ kính các thánh nào?
Nguyễn Đức Lập

 

Đáp:

Lễ các Thánh Anh Hài đã có một lịch sử cổ kính trong Giáo Hội. Người ta có thể quả quyết không sợ sai lầm rằng lễ này đã được Giáo Hội cử hành ngay từ cuối thế kỷ III hay cuối thế kỷ IV.  Những tín hữu đã kính nhớ các vị anh hài đã chết thay cho Chúa Kitô trong cuộc sát hại được Tin Mừng Mathêu ghi lại (Mt 2:16-18).  Các vị này được ví như những nụ hoa của Giáo Hội bị chết sớm do giá lạnh bách hại và đã được kể là những vị tử vì đạo vì không những chết vì Chúa mà con chết thay cho Chúa Giêsu ấu thơ (theo bài giảng của Thánh Augustinô  -  "Sermo 10us de sanctis").  Trong sách phụng vụ Hy lạp người ta ước tính con số các vị thánh anh hài có thể là 14,000 bé trai; những người Syrians lại nói có thể tới 64,000 em.  Một số tác giả thời Trung Cổ lại ước đoán có tới 144,000 em căn cứ theo sách Khải Huyền (Kh 14:3).  Nhưng các tác giả gần đây đã ước đoán con số đó rất nhỏ, có thể chỉ vào khoảng 15 hay 20 em, vì Belem là một làng phố rất nhỏ.


GHI CÂU HỎI