Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 115

 
Kính thư cha, qua câu hỏi số 90 mà cha đã trả lời cho ông Alex Le con có những thắc mắc sau đây nhờ cha giải đáp: 1/ Trong trường hợp của ông Alex Le "...Vợ con đòi ly dị nhưng con thật sự không muốn ký giấy. Vợ con muốn chung sống với người đàn ông khác...", cha đã trả lời: "...Nếu việc ly dị này không do Anh gây ra, Anh không chủ động thì trước mặt Chúa Anh không có tội gì." Như vậy, cho dù ông Alex Le là một người chồng mang tội không xứng làm chồng, như vũ phu hay vô tâm trong tình nghĩa... buộc người vợ phải xin ly hôn ngoài đời để tìm cho mình cuộc sống không lệ thuộc với người chồng đó thì người vợ vẫn là người có tội sao cha? 2/ Qua giáo lý hôn nhân con hiểu được: Hôn nhân công giáo có đặc tính là duy nhất và không được phân ly, nên ông Alex Le "...vẫn không được phép lấy người khác..." nghĩa là không được sống chung với bất kỳ một người phụ nữ khác hay không được làm giấy hôn phối ngoài đời với người phụ nữ khác thưa cha? Nếu trong trường hợp Giáo Luật cho phép ông Le sống với một người phụ nữ khác thì ông có được phép tham dự Thánh lễ và nhận Bí Tích Thánh Thể không cha? Cầu mong Thiên Chúa ban hông ân cho Cha để giúp đỡ con chiên sống theo lề luật mà Chúa đã ban.

Lê Văn Từ

 

Đáp:

Anh (Ông) Lê Văn Từ thân mến,
Cám ơn Anh đã có những thắc mắc hữu ích. Để trả lời vắn gọn: Như tôi đã trả lời: “Nếu việc ly dị này không do Anh gây ra, Anh không chủ động thì trước mặt Chúa Anh không có tội gì.”  Cụm từ “không có tội gì” ở đây có ý nói việc “việc ly dị”.  Nếu đã không gây ra, không chủ động thì làm sao có thể kết tội cho họ được.  Còn trong thực tế Anh ấy (Alex Le) đã “vũ phu hay vô tâm trong tình nghĩa...” thì đương nhiên cũng đã “gây ra” trực tiếp hay gián tiếp đưa đến việc ly dị, nhưng mức độ thế nào thì chúng ta không được biết.  Chính Thiên Chúa và lương tâm đương sự biết điều đó.  Tôi không bàn đến trách nhiệm của chị vợ vì không phải là mục tiêu của vấn nạn này.  Chị vợ có tội hay không chúng ta không đủ dữ kiện đề có một kết luận cụ thể. 

Phần thứ hai của vấn nạn của Anh là “có được chung sống với một phụ nữ khác không?” Xin nhắc lại: bao lâu phép hôn trước còn hiệu lực thì không thể được phép cưới vợ khác.  Nếu cố tình sống bất hợp pháp với một phụ nữ khác như vợ chồng thì không thể được lãnh nhận bí tích Thánh Thể (xem GL 915, 916).  Thông thường, dù trường hợp không được rước lễ, đương sự không bị cấm tham dự Thánh Lễ.


GHI CÂU HỎI