Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 113

 

Thủ dâm có được rước lễ bình thường không?  Xin quí Cha cho con biết để con sống thánh thiện hơn vì con bỏ rước lễ từ khá lâu rồi.

Khoa Nguyen

 

Đáp:

Theo Giáo Lý của Giáo Hội, thủ dâm là một hành vi hỗn loạn nặng nề tự bản chất nó. Dù với lý do nào, cố ý sử dụng khả năng sinh dục bên ngoài những quan hệ phu phụ thông thường, đều nghịch với mục đích của khả năng sinh dục. Để đưa ra một phán quyết quân bình về trách nhiệm luân lý của đương sự người ta phải xét đến nhiều yếu tố khác nữa như mức độ trưởng thành về đời sống tình cảm, sức mạnh của các tập quán xấu... vì tất cả những nhân tố này có thể giảm bớt, thậm chí giảm xuống mức tối thiểu sự qui tội luân lý (xem GLCG 2352). Chính vì thế không thể có câu trả lời đơn giản cho vấn nạn: Thủ dâm có được Rước Lễ không. Theo nguyên tắc, nếu ai có tội trọng thì không thể được Rước Lễ nếu không xưng tội trước, hoặc trong trường hợp có lý do quan trọng và không có dịp tiện đi xưng tội thì phải thống hối cách trọn (ái hối), bao gồm việc dốc lòng đi xưng tội sớm bao nhiêu có thể (xem GL 916).


GHI CÂU HỎI