Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 112

 

Nguồn gốc 7 mối tội đầu và ai là tác giả ?

Augustino Dinh viet cuong

 

Đáp:

Ông/Anh Augustinô Đinh Viết Cường thân mến,

Xin lỗi Ông/Anh vì đã không trả lời ngay cho thắc mắc của Ông/Anh.  Khi nói tới Bảy mối tội đầu là có ý nói tới sự việc “tội lỗi có xu hướng sinh ra tội lỗi”: Những tội lỗi trở thành nết xấu do sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Những nết xấu ấy có thể được qui tụ vào bảy nết xấu chính, nguy hại và có ảnh hưởng nhất  mà ta theo truyền thống Công giáo gọi là Bảy Mối Tội Đầu: Kiêu ngạo, Tham lam, Ganh tị, Giận ghét, Mê dâm dục, Tham ăn, Lười biếng.

“Tác giả” học thuyết về Bảy Tội Đầu:  Các nhà tu đức và thần học đã suy tư về vấn đề nhân đức và nết xấu và đã cố gắng để xếp thành hệ thống. Từ Thế kỷ thứ Bốn, vị ẩn tu Evagrius đã liệt kê 8 nết xấu như Tội Đầu.  Sau đó, môn sinh của Evagrius là Thánh Gioan Cassian (360-435) đã suy diễn và liệt kê ra cả những “con, cháu” của những tội này.  Sau này, Thánh Gregory Cả (540-604) đã nêu lên sự phân biệt như chúng ta thấy ngày nay (xem GLCG 1866).

“Tác giả” của chính những tội đầu này có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.  Nếu ta để cho mình rơi vào những tật xấu đầu này thì chính ta là tác giả “tội đầu” ấy. Khi biết một nết xấu nào là “đầu” ta phải nỗ lực tầy trừ ngay đừng để nó trở thành nguyên cớ gây ra nhiều tội lỗi khác.  Chúa Giêsu có nói về “bảy quỉ khác dữ tợn hơn” (Lk 11: 26) chiếm đóng linh hồn, và Ngài đã trừ cho Maria Magdalena khỏi bảy quỉ (Lc 8:2) một số tác giả đạo đức nghĩ rằng Chúa nói tới bảy mối tội đầu.  


GHI CÂU HỎI