Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 107

 

Xin cho biết Giáo Hội giải thích như thế nào về học thuyết tiến hóa của dacquyn (Charles Darwin)

Lê Hoàng

 

Đáp:

“Thuyết tiến hóa” là một giả thuyết, hay đúng hơn, nhiều giả thuyết, nhiều lối giải thích khác nhau về sự hiện hữu của các hữu thể - vật chất và con người. Darwin đã đưa ra một giả thuyết về sự tiến hóa của sinh vật – Một giả thuyết cho rằng mọi chủng loại hữu cơ xuất hiện và phát triển qua sự “Biến Thiên Ngẫu Hữu” (=Chance Variation) và Sự “Chọn Lọc Tự Nhiên “ (= Natural Selection) khiến gia tăng khả năng của cá thể để tranh sống, tồn tại, và truyền sinh. Thuyết này được nhiều người khai triển và biến thái áp dụng trong nhiều lãnh vực, dù còn gặp nhiều những vấn nạn chưa được giải đáp thỏa đáng.

Giáo Hội có thái độ thế nào đối với thuyết Tiến Hóa? Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo đề cập thoáng qua đến thuyết này khi viết: “Vấn đề nguồn gốc của vũ trụ và của con người đã là đối tượng của nhiều cuộc nghiên cứu khoa học, đã làm phong phú cách tuyệt diệu cho những hiểu biết của chúng ta về tuổi và kích thước của vũ trụ, về cuộc tiến hóa của các hình thức sinh vật , về sự xuất hiện của con người. Các khám phá này càng mời gọi chúng ta hãy cảm phục sự cao cả của Đấng Sáng Tạo, và hãy cảm tạ Ngài vì các công trình của Ngài và vì trí thông minh và sự khôn ngoan Ngài đã ban cho các nhà bác học và các nhà nghiên cứu. Các vị này có thể cùng với Salomôn phát biểu rằng: ‘Chính Ngài đã ban cho tôi trí thức đích thực về sự vật, đã cho tôi hiểu biết cơ cấu của vũ trụ và những đặc tính của các nguyên tố (…), bởi vì chính sự khôn ngoan người thợ tạo thành mọi sự, đã giáo huấn tôi’ (Kn 7:17-21)” (GLCG 283).

Giáo Hội không nhận một giả thuyết khoa học nào là của mình nhưng Giáo Hội cũng không cấm cản các nhà nghiên cứu khoa học tìm tòi khám phá. Những kết luận nào trái nghịch với đức tin thì Giáo Hội lên tiếng hướng dẫn các thành viên của mình vì bảo vệ kho tàng đức tin là trọng trách chính yếu của Giáo Hội. Đức Thánh Cha Piô XII đã viết: "Huấn Quyền của Giáo Hội không cấm, trong sự hòa điệu với hiện trạng của các khoa học và thần học, nghiên cứu và thảo luận, về phần những người có kinh nghiệm về cả hai lãnh vực, liên quan đến thuyết tiến hóa, trong phạm vi nghiên cứu về nguồn gốc thân xác con người như là phát xuất từ chất thể sống động có trước nó – vì đức tin Công giáo bắt buộc ta phải nắm giữ rằng linh hồn được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên…” (Thông điệp Humani Generis, n. 36).

Thực ra về tiến hóa, có nhiều thuyết khác nhau và đương nhiên loại trừ nhau và chưa có đủ những bằng chứng để kiểm chứng những giả thuyết ấy một cách thỏa đáng. Chúng ta nên lắng nghe những giáo huấn của Giáo Hội trong những vấn đề liên quan đến đức tin của ta. Đức Thánh Cha Benedictô XVI nói với chúng ta: “Chúng ta không phải là sản phẩm của một cuộc tiến hóa tình cờ, vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một kết quả của một ý tưởng của Thiên Chúa. Mỗi người chúng được Thiên Chúa muốn, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, và mỗi người chúng ta là cần thiết.”


GHI CÂU HỎI