Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 104

 

Kinh thưa Cha con là kẻ có tội xin Cha cầu xin Chúa tha thứ cho những việc làm của con . Con là người có Đạo Công Giáo và lập gia đình với một người ngoại đạo.Chúng con đã có hai con. Vi hoàn cảnh sau khi vợ con có thai chúng con đã đi đến bệnh viện để phá thai nhi khoảng 2 tháng tuổi. Vì không hiểu nên chúng con đã mắc phải lầm lỗi như vậy . Nay vì ý thức được là làm như vậy là tội trọng . Kính xin Cha tha thứ và xin trả lời con phải làm thế nào. Vì con giờ đây rất ân năn hối cải. Nghe nói khi chết con sẽ vào hỏa ngục con thật đau lòng vì những việc con đã làm. Con lúc nào cũng tin thác vào Chúa không biết Chúa có tha thứ cho con không. Con rất sợ khi chết sẽ đi vào hỏa ngục.  Kính xin Cha giải đáp cho con. Kính mong Cha cầu nguyện cho con. Tạ ơn Chúa.
M. Trân

 
Đáp:

Cộng tác tích cực vào sự phá thai là một lỗi nặng.  Tội ác này bị Giáo Hội phạt vạ tuyệt thông. "Ai thi hành việc phá thai, và nếu việc đó có kết quả, thì mắc vạ tuyệt thông tiền kết" (GL 1398), "do chính hành vi phạm tội" (GL 1314) và theo các điều kiện được dự trù trong Giáo Luật (xem GL 1323-1324).  Giáo Hội không có ý thu hẹp lãnh vực của sự thương xót.  Và Giáo Hội nói rõ sự nặng nề của tội ác này, của sự thương tổn không thể nào sửa  lại được đối với hài nhi vô tội bị giết, đối với cha mẹ và đối với toàn thể xã hội (xem GLCG 2272).

Tuy nhiên trong trường hợp của anh, vì không biết, nên có thể không mắc vạ.  Điều quan trọng là anh hãy đến với Bí Tích Hòa Giải để lãnh nhận ơn tha thứ.  Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho tất cả những ai thành tâm thống hối.  Chính vì muốn tha tội cho ta nên Chúa đã thiết lập Bí Tích Hòa Giải, vậy anh hãy tin cậy đến với lòng thương xót của Chúa.  Anh hãy cứ chân thành đến với Cha giải tội và ngài sẽ giúp anh làm hòa với Chúa và Giáo Hội.  Xin Mẹ Maria giúp anh mau tìm lại được sự bình an tâm hồn.


GHI CÂU HỎI