Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 103

 

Anh ấy là người ngoại đạo con là người có đạo, nếu chúng con lấy nhau có được làm lễ cưới không?
Cô bé đang yêu

 
Đáp:

Theo Luật của Giáo Hội Công giáo, một người Công giáo không được phép lấy người ngoài Công giáo (hôn nhân hỗn hợp - giữa một người Công giáo và một người đã được rửa tội ngoài Công giáo, hay hôn nhân khác đạo - giữa một ngươi Công giáo và một người chưa được rửa tội).  Nếu người ngoài Công giáo ấy là người chưa chịu phép Rửa tội thì cuộc hôn nhân bị ngăn trở bất thành, nghĩa là làm phép cưới không thành.  Trong trường hợp này, nếu hai người muốn lấy nhau thì bên Công giáo phải xin phép chuẩn nơi Tòa Giám Mục.  Sau khi đã được phép chuẩn rồi thì được làm phép cưới, tuy nhiên không được cử hành trong Thánh Lễ,  nhưng được làm trong nhà thờ.  Trong trường hợp này, phép cưới của anh chị dù thành sự, nhưng không phải là Bí Tích Hôn Phối.

GHI CÂU HỎI