Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 101

 

Cha kinh mến, Vợ con lâu nay có tính cờ bạc. Con đã nhiều lần khuyên bảo nhưng không được. Vì thế, mới đây con đã làm đơn "ly hôn", chỉ mong sao vợ con từ bỏ tật xấu này. Vậy con có được phép rước lễ trong thời gian này không thưa Cha? Xin Cha thương chỉ bảo giúp con. Con xin thành thật cám ơn Cha.
M.B. Nguyen

 
Đáp:

Việc ly hôn hay ly dị là một tệ nạn, một điều rất đáng tiếc trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, gây nhiều ảnh hưởng không tốt cho nhiều người.  Chúa Giêsu khi xuống trần gian để rao giảng Tin Mừng, Ngài đã chỉnh đốn lại nếp sống vợ chồng để duy trì được giá trị cao đẹp mà Thiên Chúa đã thiết định, chống lại việc ly dị trong dân gian thời của Ngài.  Ngài đã tuyên bố giới luật gia đình rất nghiêm chỉnh: "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly" (Mt. 19:6).

Chúng ta không được nghĩ rằng một mục đích tốt hay xem ra tốt, đủ là lý do để thực thi một điều xấu.  Ly dị để cho vợ chừa tật cờ bạc xem ra không ổn!

Tuy nhiên, Luật Giáo Hội cũng qui định rằng:

"Nếu một trong hai người phối ngẫu gây nguy hiểm nặng nề, hoặc về phần hồn, hoặc về phần xác cho người kia hoặc cho con cái, hay nếu làm cho đời sống chung trở nên quá cơ cực, thì người kia có lý do hợp lệ để xin Bản Quyền sở tại cho phép ly thân. Nếu thấy sự khoan giãn sẽ có nguy hiểm, thì chính Bản Quyền có thể tự tiện cho phép ấy."

"Trong mọi trường hợp, khi nguyên cớ ly thân đã chấm dứt, thì phải tái lập đời sống vợ chồng, trừ khi giáo quyền ấn định thể khác" (GL 1153).

Ở đây Giáo Hội nói tới việc ly thân chứ không nói tới việc ly hôn hay ly dị.  Nếu ở trong trường hợp mà Giáo Luật qui định đây thì không ngăn trở cho việc chịu các Bí Tích như Xưng tội Rước lễ.


GHI CÂU HỎI