Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 100

 

Xin Cha cho con hỏi: con thường thấy các linh mục bỏ mẩu bánh nhỏ vào Máu Thánh trước khi đọc kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, điều đó có ý nghĩa gì? Có buộc phải làm như thế không hả Cha? Con xin chân thành cám ơn cha.
Con Bach

 
Đáp:

Theo Sách Lễ Rôma, sau khi bẻ Bánh đã truyền phép, linh mục bẻ một miếng nhỏ vào trong Chén Thánh và đọc thầm:  "Xin Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô hòa lẫn với nhau mà chúng con sắp lãnh nhận cho chúng con được sống muốn đời". Việc này nói lên việc hợp nhất Mình Thánh và Máu Thánh của Chúa trong công cuộc Cứu Chuộc, nghĩa là, Thân Thể vinh quang và sống động của Chúa Giêsu. Theo những truyền thống xa xưa, việc hợp nhất Mình và Máu Thánh Chúa nói lên tình trạng Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta cử hành cách bí tích trong Thánh Lễ.  Tách Máu ra khỏi thân thể nói lên tính cách "chết", hợp nhất hai yếu tố đó lại nói lên sự Sống Lại của Chúa Cứu Thế.

Đây là một nghi thức ấn định do thẩm quyền của Giáo Hội, mọi người phải tuân hành, không ai được tự ý  bỏ nghi thức đó.


GHI CÂU HỎI